Warszawa - Klub Osób Jąkających się

niedziela, 14 lipiec 2024 r, godzina 22:18

Cotygodniowe spotkania klubowe

Nasze spotkania odbywają się w Warszawie w poradni "TOP" w środy ok. godziny 18:30 w sali - 1, od października do czerwca.

W ostatnim roku zajęcia były prowa­dzone przez jednego z najlepszych specjalistów w Polsce - dra Krzysztofa Szamburskiego.

Serdecznie zapraszamy!


Audycja o jąkaniu w radiu Józef

Serdecznie zapraszamy do wysłu­chania jednej z audycji o niepełno­sprawnych z cyklu "Stacja akceptacja" w radiu Józef. Program nt. problemu jąkania, z udziałem klubowiczów Jarka oraz Ewy został wyemitowany dnia 24 stycznia 2009 r.

Kliknij tutaj aby pobrać audycję.


O jąkaniu

  • Czym jest właściwie jąkanie?
  • Jakie są stosowane sposoby leczenia jąkania?
  • Co to jest klub samopomocy osób jąkających się?
Ogólnej odpowiedzi na te i inne pytania udziela krótko ten artykuł.


Kluby J w Polsce

Aby uzyska? pomoc, wystarczy zg?osi? si? do najbli?szego klubu J:

Klub "J" w Warszawie

Termin spotka?: od pa?dziernika do czerwca, ?roda o 18:30
Miejsce spotka?: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "TOP", ul. Raszy?ska 8/10 (sala na poz. -1), Warszawa
Kontakt: tel. +48 664 498 341, email kontakt@jakanie.waw.pl
Strona internetowa: http://www.jakanie.waw.pl

Klub "J" we Wroc?awiu

Miejsce spotka?: Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna, ul. Borowska 101, Wroc?aw
Kontakt: tel. +48 791 286 069, email pzjwroclaw@o2.pl
Strona internetowa: http://klubj.wroclaw.pl

Klub "J" w P?ocku

G?ówny logopeda/koordynator: Karolina Jankiewicz
Termin spotka?: informacje na stronie klubu
Miejsce spotka?: informacje na stronie klubu
Kontakt: karolinajankiewicz@o2.pl
Strona internetowa: http://jakanie.mazowsze.pl

Klub "J" w Poznaniu

G?ówny logopeda: Monika Wi?niewska
Koordynator: Patrycja Polowczyk
Miejsce spotka?: Gabinet Logopedyczny przy Szkole Podstawowej nr 89, ul. Sochaczewska 3 (wej?cie z prawej strony), Pozna?
Kontakt: tel. +48 660 831 219, email polowczyk.patrycja@gmail.com lub tel. +48 507 422 891, email wisniewskalogopeda@tlen.pl
Strona internetowa: https://www.facebook.com/KlubJPoznan

Klub "J" w Szczecinie

Lider Klubu: Agnieszka Tomaszewska
G?ówny logopeda: Sylwia Kuleta
Logopeda: Ewa ?lozowska
Spotkania: drugi i ostatni pi?tek ka?dego miesi?ca o godzinie 18.00 w Zachodniopomorskim Instytucie Psychoterapii przy ul. Królowej Korony Polskiej 26/1a
Kontakt: tel. 517 262 534 - Agnieszka Tomaszewska, tel. 696 980 523 - Sylwia Kuleta, email: klubj.szczecin@gmail.com
Strona internetowa: https://www.facebook.com/KlubJSzczecin

Klub "J" w Katowicach

G?ówny logopeda: Katarzyna Ploch
Termin spotka?: Ostatnie czwartki miesi?ca o 17:00
Miejsce spotka?: Salka Caritasu Ko?cio?a Mariackiego w Katowicach
Kontakt: tel. +48 606 601 841, email k_ploch@wp.pl

Klub "J" w Krakowie

Prezes: Bogus?aw Pietrus
Termin spotka?: Poniedzia?ki (oprócz ?wi?t) o 17:30
Miejsce spotka?: Centrum ARKA Fundacji FROGOS ul. Dunajewskiego 6/2, Kraków (Wysoki parter, za fryzjerem po prawej stronie)
Kontakt: tel. +48 12 422 10 59, email klubj.krakow@frogos.org.pl

Klub "J" w Lublinie

Koordynator: Pawe? Pielecki
Termin spotka?: Pierwsze i trzecie poniedzia?ki miesi?ca o 18:15
Miejsce spotka?: Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin, ul. I Armii Wojska Polskiego 1, Lublin
Kontakt: tel. +48 697 712 018, email ostojalublin@onet.pl
Strona internetowa: http://www.jakanielublin.pl

Klub "J" w Toruniu

Prezes: Max Szot
Wiceprezes: Renata Margalska
G?ówny logopeda: Ró?a Soboci?ska
Termin spotka?: Na ogó? pierwsza i trzecia ?roda miesi?ca o 19:00
Miejsce spotka?: Klub Osiedlowy SOBÓTKA, ul. Wojska Polskiego 43/45, Toru?
Kontakt: tel. +48 606 985 797, email jakanie.torun@gmail.com
Strona internetowa: http://jakanietorun.pl

Klub "J" w ?odzi

Koordynator: Anna Prokop
G?ówny logopeda: Ewa Kaczmarkiewicz
Miejsce spotka?: Polskie Towarzystwo Logopedyczne O?, ul. Narutowicza 7/9 p.415, ?ód?
Kontakt: tel. 721-604-600, email ewakaczmarkiewicz@wp.pl, ptloddziallodz@wp.pl

Klub "J" w Gda?sku

Logodedzi: Maria Fa?ciszewska, Kamila Tala?ka
Miejsce spotka?: Zak?ad Logopedii UG, ul. Wita Stwosza 58, Gda?sk
Kontakt: tel. +48 505 596 802 (Maria Fa?ciszewska), +48 534 863 611 (Kamila Tala?ka), email klubj.gdansk@gmail.com

Klub "J" w Rawiczu

G?ówny logopeda: Anna Ko?odziej
Termin spotka?: ostatni piatek miesi?ca o 17:00
Miejsce spotka?: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Kopernika 4, Rawicz
Kontakt: tel. +48 601 786 944, +48 65 545 27 04, email ppp@powiatrawicki.pl

Klub "J" w Radomiu

G?ówny logopeda: Ma?gorzata M?ynarska
Miejsce spotka?: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, ul. Toru?ska 9, Radom
Kontakt: tel. + 48 331 24 98, email klubj.radom@frogos.org.pl, mlynarska@op.pl

Klub "J" w Olsztynie

G?ówny logopeda i koordynator: mgr Zenobia Bogdanowska
Termin spotka?: Pierwsz? i trzecia ?roda miesi?ca 17:00 - 18:00
Miejsce spotka?: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, ul. Jagiello?czyka 5/6, 10-084 Olsztyn
Kontakt: tel. +48 604 273 752, +48 89 527 40 17, email klubj.olsztyn@frogos.org.pl, zbogdanowska@tlen.pl


© 2008 - 2012, Warszawski Klub "J", kontakt: kontakt@jakanie.waw.pl

Wszystkich chętnych na nasze spotkania zapraszamy w każdą środę, na godzinę 18:30.
Spotkania odbywają się w sali nr 105 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "TOP" , ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa.

Statystyki strony z ostatniego roku:    odsłony - 33218   odsł. niepowt. - 26688   użytkownicy - 6869
UPDATE command denied to user 'jakanie'@'10.12.20.42' for table 'p_wi_pages'